Vill du ha hjälp med ditt inköp? Kontakta oss på 08-46 00 74 50 / kundservice@everit.se så hjälper vi dig till rätt beslut!
Snabba leveranser
Notis
Köpråd
Notis
Hitta rätt minne
Notis
Hitta reservdelen
Notis
multibrackets
Notis
ALLMÄNNA VILLKOR
KUNDCENTER START LEVERANS & RETUR BESTÄLLNING BETALNING ALLMÄNNA VILLKOR FRÅGOR & SVAR OM EVERIT
   
            

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna försäljningsvillkor Ev
erIT

Villkoren är fastställda 2011-08-31, Senast uppdaterade 2016-01-01 och gäller tills vidare.

Följ denna länk för att läsa villkoren från innan 2014-10-01
 

ALLMÄNT

Dessa villkor tillämpas vid all försäljning från EverIT, om inte annat överenskommits skriftligen i det enskilda fallet. Kundens egna villkor har ingen inverkan på avtalet och kund anses ha godtagit dessa villkor vid beställning från EverIT. EverIT är namnet på vår webshop för IT-Produkter, bolagsnamnet är Systematiq Drift AB.

BESTÄLLNING

EverIT erbjuder kund att göra beställningar på telefon eller via EverIT webbhandelsplats på www.everit.se. EverIT bekräftar i realtid vid beställning på webbhandelsplatsen från kund. Denna orderbekräftelse innehåller produktbenämning, pris, kvantitet samt beräknat leveransdatum. Alla beställningar kontrolleras manuellt av EverIT´s personal och vi förbehåller oss rätten att, vid eventuella felaktigheter gällande produkt, lagersaldo eller pris, annullera ordern.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1. Priser
Det pris som gäller är det efter beställning orderbekräftade priset av EverIT. Alla priser kan visas exklusive moms eller inklusive beroende hur kund valt att registrera sitt konto, standard är dock exklusive moms om ingen inställning har gjorts. EverIT förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför EverIT´s möjlighet till påverkan och kontroll.

2. Betalningsvillkor/Kredit
Hos EverIT kan du välja mellan att betala din order med bank/kreditkort, med VISA eller MasterCard, eller mot faktura.
Vid fakturabetalning samarbetar vi med PayByBill från arvato Finance AB.

3. Frakt
Leverans sker från externt lager, i de flesta fall direkt från EverIT´s leverantörer.
Fraktavgifter tillkommer på alla beställning och anges i kassan vid köp. Skulle din order delas upp i flera leveranser så betalar du fortfarande endast för en leverans om inget annat anges.

4. Expeditionsavgift
Ingen expeditionsavgift debiteras normalt för beställningar hos EverIT. Vi använder oss dock av fakturaavgifter för att täcka de kostander vi har mot vår fakturapartner.

5. Annullering av order
Annullering av order skall ske skriftligen till EverIT. Annullering av order som innehåller beställningsvaror eller varor som utgått ur ordinarie sortiment är inte möjlig.

6. Endast företag
EverIT är en företagsbaserad butik och vi säljer endast till företag. Vi kan ej erbjuda privatpersoner att handla hos oss.
Skulle en privatperson lyckas lägga en order, genom att ta sig förbi våra kontroller, ses denna order som bedräglig och EverIT har rätt att antingen kräva ersättning av kunden alternativt välja att se detta som en företagsorder och försäljningsregler för näringsidkare gäller.

7. Produktinformation
Vi eftersträvar alltid att korrekt information publiceras om våra produkter, produktspecifikationer, bilder samt lagerstatus. Då vi är beroende av att få rätt information från våra leverantörer friskriver vi oss från ersättning vid eventuella felaktigheter.

LEVERANSVILLKOR

1. Leverans
Leverans sker enligt leveransvillkoret EXW, vilket innebär att kund står för fraktkostnad samt risken för godset. Vid leverans av produkter köpte via EverIT medföljer alltid en följesedel. Detta dokument innehåller referens till de ordernummer som leveransen avser. Följesedeln och produkten innehåller även artikelreferens som motsvarar varandra.

2 Leveransförseningar
Samtliga av EverIT lämnade leveranstider är beräknade. Kund äger inte rätt till ersättning vare sig för direkt eller indirekt skada som kund åsamkats till följd av att beställningen inte levererats i tid. Skulle förseningarna vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätt att häva köpet.
 
3. Leveransstopp
Vid överskriden kreditgräns eller vid ej betalda förfallna fakturor blir kund automatiskt leveransstoppad.

4. Leveranser som inte kan lämnas ut
Returneras leveranser från vår transportör av anledningen att leveransen inte går att leverera eller att mottagaren inte accepterar ordern, krediteras orden mot en avgift på minst 15% av försäljningspriset. Innehåller leveransen produkter som definieras som beställningsvaror tas produkten inte i retur utan skickas till fakturamottagaren.

GARANTIER, REKLAMATIONER, RETURER, ÅTERKÖP M.M.

1. Garanti
Produkterna levereras med de garantier som respektive tillverkare erbjuder. Garantitiden är olika för produkt till produkt. Vänligen läs respektive produktspecifikation för vad som gäller för just din produkt. Hittar du inte den information du söker vänligen kontakta EverIT.

2. Återköp
För varor där originalförpackning är borta eller förstörts eller i det fall där varan är använd, återköper Everit ej produkten. Everit accepterar ej heller återköp av specialbeställda varor. Återköp medges ej för programvaror, bild eller ljudupptagningar där försegling/plombering brutits, med plombering menas även teknisk plombering. Datorer och liknande produkter, t.ex. handdatorer, mobiltelefoner återköps ej om produkterna startats eller har bruten plombering.
Innan retur eller utbyte av defekt vara sker skall kunden ansöka om ett RMA-nummer via EverIT`s kundcenter. RMA-bekräftelse skickas till kund med e-post där det framgår om ansökan godkänns eller inte, RMA-nummer, uppgift om varan skall krediteras eller bytas ut samt den summa som varan eventuellt krediteras till. När kund skickar varor till EverIT skall alltid RMA-bekräftelse skrivas ut och bipackas i paketet.
2. Allmänna returvillkor
Varor som skickas i retur skall vara EverIT (eller tilldelad returmottagare) tillhanda inom 5 arbetsdagar från utskickat RMA-nummer, efter det annulleras RMA-numret. Produkter som returneras skall paketeras/behandlas som om de vore nya.
Returer utan giltigt RMA-nummer returneras till kund utan åtgärd och kund debiteras en frakt/hanteringsavgift (se Garantier, reklamationer, returer mm punkt 10). Returer som inte överensstämmer med ansökt RMA återsänds till kund utan åtgärd, samt debiteras kund en frakt/hanteringsavgift (se Garantier, reklamationer, returer mm punkt 10).

Risk för gods samt fraktkostnad för retur till EverIT ansvaras/betalas av kund.

Glöm inte att alltid ange aktuellt RMA-nummer vid retur/utbyte.

3. Felleverans
EverIT tar alltid varor i retur då det rör sig om fel från vår sida, förutsatt att vi får besked om felleveransen inom 5 arbetsdagar från fakturadatum och att varan returneras i obruten originalförpackning. Det åligger kund att kontrollera om den riktiga varan är mottagen innan emballaget bryts.

Anmälan om saknad eller fellevererad produkt skall ske omgående eller senast 5 arbetsdagar efter leveransdatum.

4. Saknad leverans/borttappat kolli
Om en följesedel mottages där det anges att varor levererats, men inte är mottagna, skall EverIT omgående underrättas. Det åligger kund att på transportörens fraktbrev påföra eventuella saknade kollin. Saknade kollin reklameras av kund till aktuell transportör.

5. Transportskada
Vid synlig transportskada är det viktigt att detta noteras på transportörens fraktbrev/följesedel. Kund ansvarar för reklamation mot transportören. Alternativt kan kund vägra att mottaga transportskadat paket från transportören.

6. Felbeställt av kund
Normalt tas inte felbeställda varor i retur. I speciella fall kan överenskommas – vad det gäller oöppnade och säljbara lagervaror – att varor tas i retur mot en avgift (se Garantier, reklamationer, returer mm punkt 10 ). Härutöver tas en hanteringsavgift på ut på kr 250:-. Beställningsvaror tas inte i retur.

7. DOA (Dead-On-Arrival)
Med DOA avses produkter som vid uppackningen visat sig vara trasiga. DOA anspråk skall ske inom 10 dagar från fakturadatum. Produkter som återsänds som DOA skall returneras komplett i originalemballage.

I det fall den returnerade produkten ej uppfyller dessa villkor kommer denna att återsändas till kund, alternativt kan en emballageavgift uttagas (se Garantier, reklamationer, returer mm punkt 10 ).

8. Defekt produkt
Produkter som uppges vara defekta, men visar sig vara felfria vid test, returneras tillbaka till kund mot en undersökningsavgift.

Efter konstaterande av EverIT att produkten är defekt väljer EverIT om produkten skall:

• repareras
• bytas ut mot en reparerad
• bytas ut mot ny likvärdig produkt
• krediteras

EverIT avgör om kreditering ska ske. Detta sker till fakturerat belopp eller dagspris. Det är dock alltid det lägsta priset som krediteras.

9. Emballage
Returer skall återsändas i originalemballage eller i motsvarande emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfälligt emballage debiteras kund.

10. Avgifter
Undersökningsavgift vid produkter som visar sig vara hela: 350 kr (exkl moms) plus fraktkostnad.

Saknad av RMA-nummer vid retur:                        250 kr (exkl moms)
Frakt/hanteringsavgift:                                        129 kr (exkl moms)
Emballageavgift:                                                 250 kr (exkl moms)

Tillbehörsavgift vid ej komplett retur av produkt: Priset för detta varierar från produkt till produkt, dock lägst 200 kr (exkl moms)

Returavgift vid godkänd retur för kreditering.

Antal dagar från fakturadatum                              Avdrag på fakturerat pris
Mindre än 15 dagar                                             15%
Mellan 16 och 30 dagar                                        30%
Över 31 dagar                                                     minst 50%

11. Förhandsleveranser
På vissa av EverIT´s produkter sker en förhandsleverans/direktutbyte vid trasig produkt. Detta innebär att kund erhåller en utbytesprodukt för defekt enhet innan denna är returnerad till EverIT.

När kund har erhållit ny produkt skall emballaget användas för transporten av den defekta produkten inklusive alla tillbehör till EverIT. Om den defekta enheten inte inkommit inom 15 arbetsdagar så debiteras kund för en fabriksny enhet (s.k. efterfakturering).

12. Reservdelar, utbytes
Utbytesdelar måste returneras till EverIT inom 8 arbetsdagar. De ska returneras i originalförpackning och en kopia av följesedeln måste bifogas.
Om delen inte mottages inom utsatt tid kommer en faktura på mellanskillnaden av priset på utbytesdelen och en ny motsvarande produkt automatiskt att debiteras. En sådan faktura kan ej krediteras.
Utbytesdelen returneras till returadress enligt Garantier, reklamationer, returer mm punkt 2 ovan.

13. Externa servicepartners
EverIT har rätt att anvisa till extern servicepartner, i eller utanför Sverige, när det gäller reparation/utbyte av defekta produkter. Försändelser till och från dessa servicepartners sker på kunds bekostnad/risk.
14. Ångerrätt är ej tillämplig för näringsidkare.

FORCE MAJUERE

Skulle leveranser eller andra åtaganden som EverIT gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför EverIT´s kontroll, som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är EverIT ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.


Ändringar eller tillägg i detta avtal

Särskilda överenskommelser, ändringar eller tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter.

Systematiq Drift AB
kundservice@everit.se
Textilvägen 43
120 30 Stockholm
Telefon:   +46 8 545 455 30
 

 

 
 

 

EverIT
EverIT riktar sig mot företagskunder. Observera att du som ny privatkund tyvärr inte kommer kunna göra beställningar.
Välj hur du vill se butikspriser:

Information

Bekräftelse